Mapa strony

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
Miejscowość:
Staszów
Adres biura:
ul. Parkowa 10
Koordynator:
Anna Bańka
Telefon:
798050904
Adres email:
anna.banka@fundacjafarma.pl
Strona www:
http://www.fundacjafarma.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/fundacjafarma
Gminy objęte działaniami ODL:
Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa działa od 2005 roku. Powstała z inicjatywy kilku młodych osób związanych z powiatem staszowskim  w województwie świętokrzyskim. Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów w całości wymyślonych i przeprowadzonych przez młodzież. Były to m.in. wymiany międzynarodowe, festiwale, szkolenia, warsztaty, wystawy, cykliczne plenerowe kino i wiele wiele innych mniejszych akcji kulturalnych.

Pasjonuje nas praca z młodymi ludźmi, którzy dzięki realizacji swoich projektów rozwijają się i zmieniają. Pasjonuje nas praca z dorosłymi, którzy dzięki naszym działaniom często zmieniają swój sposób postrzegania młodzieży i stają się sojusznikami w procesie ich społecznej aktywizacji.

Naszą misją jest aktywizowanie młodzieży i stwarzanie jej przestrzeni do działania.

Naszym celem jest wprowadzanie w środowisku lokalnym rozwiązań wzmacniających społeczne zaangażowanie młodzieży.