Mapa strony

ODL „Solidarni w partnerstwie” rozstrzygnął konkurs

Data opublikowania: 19 czerwca 2018

Autor:
Anna Lendzioszek
ODL:
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

W dniu 11 czerwca 2018 roku w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej celem wyłonienia najciekawszych projektów, złożonych w ramach Konkursu Działaj Lokalnie 2018. Ocenie podlegało 9 wniosków, z pośród których 5 otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 15 000,00 zł. Lista wybranych projektów dostępna pod adresem www.sswp.com.pl/aktualnosci/39c541b21ebce22c8aacac3e93642fdb.html .

Zwycięzcom gratulujemy!