Mapa strony

ODL Fundacja Bieszczadzka Szkoli Swoich Grantobiorców!

Data opublikowania: 8 marca 2019

Autor:
Lucyna Sobańska
ODL:
Fundacja Bieszczadzka

Raporty końcowe grantobiorców Programu Działaj Lokalnie z terenu Bieszczadów oraz monitoring merytoryczny projektów  potwierdziły brak wystarczającej wiedzy organizacji na temat innych niż Działaj Lokalnie programów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przekłada się to na małe zainteresowanie pozostałymi programami PAFW-u i sporadycznym wręcz udziałem bieszczadzkich organizacji w tychże programach. Aby zmienić ten stan rzeczy ODL Fundacja Bieszczadzka zorganizowała szkolenie związane z powyższą tematyką. Szkolenie miało charakter wyjazdowy i adresowane było  do aktualnych ( z 2018 r.) i wcześniejszych grantobiorców programu Działaj Lokalnie z naszego obszaru działania. W dniach 27-28 lutego br. nasza 20-to osobowa grupa zameldowała się w Domu Zdrowia w Błażowej prowadzonym  przez Stowarzyszenie Dolina Strugu.  Po ośrodku oprowadził nas i o działalności  stowarzyszenia opowiedział pan Jacek Kotula. Stowarzyszenie prowadzi  szczególnie szeroką działalność w ramach ekonomii społecznej, a pokazane  przykłady działań  wzbudziły  nasze ogromne zainteresowanie. Szkolenie o innych niż Działaj Lokalnie programach Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności poprowadziła  animatorka Edyta Salnikow, o zrealizowanych projektach w ramach programów Równać Szanse i Lokalne Partnerstwa PAFW  opowiedziała  liderka Monika Kozdraś-Grzesik. Szkolenie było okazją do spotkań w terenie z organizacjami, które realizowały różne projekty z szerokiej gamy programów PAFW. Uczestnicy szkolenia wrócili w Bieszczady pełni wrażeń i mocnych postanowień, że będą korzystać z poznanych programów PAFW.