Mapa strony

Od Przyrody Do Sztuki

Data opublikowania: 25 maja 2020

Autor:
Monika Szóstek
ODL:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

,,Od Przyrody do Sztuki’’

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Czas trwania projektu: 01.07.2019 – 30.11.2019
Miejsce realizacji projektu: Orneta

Uśmiech na twarzach młodzieży, wolontariuszy, opiekunów sam pokazuję jak piękny to był projekt i ile dał radości. Realizacji projektu podjęło się Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Stworzyli projekt który integrował 8 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów (członków rodzin) oraz 6 wolontariuszy.

Celem głównym projektu było połączenie aktywnego spędzania czasu wolnego podczas pieszych wędrówek, z pobudzeniem wyobraźni i kreatywności w czasie zajęć plastycznych oraz poprawienie integracji z lokalną społecznością poprzez zorganizowanie otwartej wystawy wraz z warsztatami plastycznymi.

Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu pięciu wycieczek (pieszych i autokarowych) w okolice Ornety oraz zajęć plastycznych. Wyjścia w plener wykorzystane zostały do zebrania materiałów tzn: patyków, kamieni, liści itp. , wykorzystanych do wykonania prac plastycznych na późniejszych zajęciach.

Podsumowaniem działań była wystawa prac w Miejskim Domu Kultury w Ornecie. Podczas wystawy zostały zorganizowane warsztaty plastyczne dla zwiedzających gości. Warunki pogodowe wpłynęły negatywnie na liczbę odwiedzających wystawę, dlatego też zostały ponownie zorganizowane zajęcia plastyczne. Odbyły się one w orneckim przedszkolu z udziałem grupy przedszkolaków.Podczas realizacji projektu głównym partnerem był Miejski Dom Kultury, który użyczył sali na potrzeby wystawy.