Mapa strony

Nowe wyzwania i narzędzia, dobre praktyki

Data opublikowania: 6 marca 2018

Autor:
Weronika Chrapońska-Chmielewska

W dniach 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dedykowane przedstawicielom Ośrodków Działaj Lokalnie oraz Lokalnych Partnerstw PAFW. Jego celem była wymiana dobrych praktyk, oraz przygotowanie uczestników i uczestniczek na wyzwania, jakie czekają ich w kolejnych edycjach Programów. W wydarzeniu udział wzięło łącznie ponad 120 przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i grup inicjatywnych Lokalnych Partnerstw PAFW.

Joanna Lempart-Winnicka, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, jako gospodarze wydarzenia, przywitali zgromadzonych uczestników. Następnie Paweł Zań, Koordynator Programu „Działaj Lokalnie”, przedstawił źródła powstania i korzyści dla beneficjentów Programu, płynące z nowej inicjatywy „Szkoły animatorów inicjatyw lokalnych”. Tuż po nim, głos zabrała Marzena Kacprowicz, przedstawicielka Fundacji Dobra Sieć, prezentując innowacyjne narzędzie „LEVER”, służące do certyfikacji kompetencji miękkich. Ostatnim prelegentem w tej części szkolenia był Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który podjął niezwykle ważny temat, jakim są zmiany dotyczące lokalnej aktywności obywatelskiej, wynikające z wejścia w życie nowych ustaw, mówiących o udziale obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Po krótkiej przerwie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z grup brała udział w warsztatach aktywizacji lokalnej, prowadzonych metodą World Cafe przez Tomasza Schimanka. Starano się wypracować odpowiedzi na następujące pytania: Jak aktywizować nieaktywnych, jak włączać nowe grupy uczestników? Jak rozwijać i wzmacniać kompetencje animatorów lokalnych? Jak podnieść jakość projektów i pobudzić nowe pomysły?

Równolegle odbył się gościnny warsztat prowadzony przez przedstawicielkę British Council Ewę Kownacką, która przedstawiła uczestnikom ideę Programu Active Citizens, mającego charakter warsztatów dla lokalnej społeczności. Jego metodologia stanowi dodatkową ofertę dla Ośrodków Działaj Lokalnie przydatną w podnoszeniu kompetencji lokalnych animatorów.

Następny dzień szkolenia rozpoczął się od panelu poświęconego poszczególnym etapom budowania partnerstw metodą animacji w oparciu o dobro wspólne i prezentacji osiągnieć partnerstw V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Grzegorz Nawrocki, dziennikarz i prezenter telewizyjny, przeprowadzał krótkie, indywidualne wywiady z przedstawicielami partnerstw z V edycji, dotyczące tematów takich jak: grupa inicjatywna i partnerstwo, dobro wspólne oraz korzyści dla partnerów.

Kolejnym punktem programu była prezentacja efektów zagranicznej wizyty studyjnej dla najefektywniejszych grup inicjatywnych V edycji Programu Lokalne Partnerstwa PAFW, która odbyła się w grudniu 2017 roku. Tuż po niej nastąpił niezwykle ciekawy blok zajęć, poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę, który rozpoczął dr Andrzej Zawistowski, kierownik Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówił o polskiej jesieni 1918 roku i o wydarzeniach towarzyszących odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę. Następnie głos zabrał Tomasz Kiersnowski, z sekretariatu Inicjatywy Nasza Niepodległa, przedstawiając zgromadzonym uczestnikom kulisy i ofertę inicjatywy na rzecz Społecznych Obchodów Święta Niepodległości, „Nasza niepodległa”. Panel zakończyło wystąpienie Alicji Wancerz-Gluzy z Ośrodka KARTA, która mówiła o projekcie „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”.

Po przerwie uczestnicy mieli możliwość wyboru jednego z dwóch bloków tematycznych. Blok A dotyczył tematu „Nowe narzędzia fundraisingowe” i składał się z czterech warsztatów: Nowe trendy w fundraisingu (Andrzej Pietrucha, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich); Model Venture Philantrophy, w którym Paweł Łukasiak przedstawił model i zaprezentował nowy Fundusz „Podwójne Wyzwanie”, który powstaje przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Jak zorganizować Giving Circle lokalnie (Grzegorz Nawrocki z udziałem przedstawicieli ODL) oraz TuDu, czyli prezentacja narzędzia do pozyskiwania e-wolontariuszy (Marzena Kacprowicz).

W bloku B, dotyczącym komunikacji i promocji, uczestnicy wzięli udział w dwóch warsztatach. Pierwszym z nich było spotkanie „Jeden obraz wart 1000 słów, grafika w promocji”, prowadzone przez Marcina Gołąbka ze Stowarzyszenia Wzmacniacz, a drugim „Pokaż się na video! Proste sposoby komunikowania działalności poprzez video w sieci”, którego prowadzącym był Tomasz Soliński, twórca ogólnopolskiej platformy weztonakrec.pl, reprezentujący firmę Nadal Studio.

Przed krótkim podsumowaniem, którego dokonał Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Paweł Łukasiak, odbyło się wystąpienie Tomasza Kiersnowskiego, tym razem w roli przedstawiciela Fundacji Dokładam się, który mówił o projekcie „Zaokrąglamy” i nowych pomysłach na prowadzenie zbiórek charytatywnych.

Szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW odbywają się raz do roku i są elementem wzmacniającym lokalnych liderów i liderki w dostępie do nowych trendów i rozwiązań w pracy trzeciego sektora w Polsce.