Mapa strony

Nie Indywidualnie, Lecz Zespołowo

Data opublikowania: 16 maja 2019

Autor:
Bożena Nowakowska
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych

Szkolenie informacyjne dla przyszłych wnioskodawców

W ramach tegorocznego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”,  25 kwietnia odbyło się pierwsze szkolenie informacyjne dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji z terenu powiatu białobrzeskiego.
Podczas dyskusji i pracy w grupach uczestnicy szkolenia zastanawiali się: jak określić lokalne potrzeby; co zrobić, aby pobudzić mieszkańców do aktywności; jak napisać dobry wniosek.
Ogromnym wyzwaniem okazało się szukanie środków finansowych i rąk do pracy potrzebnych podczas realizacji projektów. Dzięki wnikliwej obserwacji i znajomości swojego środowiska lokalni liderzy sporządzili długie listy partnerów i osób, które zainteresują się pomysłami, wykorzystają swoje zasoby i pomogą w realizacji działań.
Ogromny entuzjazm obecnych na szkoleniu liderów i chęci do podejmowania nowych wyzwań są zapowiedzią dobrych zmian w lokalnych środowiskach, w ramach „Działaj Lokalnie”.