Mapa strony

Nastąpiło Uroczyste Podpisanie Umów Grantowych W ODL Stowarzyszenie “Unia Nadwarciańska”!

Data opublikowania: 2 sierpnia 2018

Autor:
Marta Ślebioda
ODL:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

19 lipca 2018 r. pięć organizacji, którym udało się otrzymać dotację w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2018 podpisało umowy grantowe na realizację zadań polegających na pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia:

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo – nazwa projektu: „I my potrafimy!!” – Projekt, którego głównym celem jest integracja, zwiększenie aktywności społecznej oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym odkrywania w sobie talentów artystycznych. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl zajęć z zakresu współczesnych technik dekoracyjnych, malarstwa, garncarstwa i wikliniarstwa. Osoby niepełnosprawne będą mogły poznać tajniki sztuki oraz same spróbować swych umiejętności.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu – nazwa projektu: „OSP POWIDZ – EDUKACJA – BEZPIECZEŃSTWO” – Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat udzielania pierwszej pomocy oraz właściwych zachowań nad wodą. Uczestnicy zdobędą umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce poprzez ćwiczenia prawidłowej ilości wdechów czy ucisków oraz ich siły podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej na manekinach ćwiczebnych.
  3. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wrzos” – nazwa projektu: „Razem zrobimy więcej” – Projekt polega na aktywizacji grupy wiekowej 50+, promowaniu rozwoju osobistego, poszerzeniu zainteresowań oraz nabyciu wiedzy i umiejętności artystycznych. Realizacja przyczyni się do różnorodnych form integracji społecznej oraz promocję pozytywnego wizerunku emerytów, a w szczególności osób wykluczonych, nieaktywnych zawodowo, których sytuacja życiowa uniemożliwia bądź utrudnia pełnienie ról społecznych.
  4. Jarockie Stowarzyszenie „Integracja Między Jeziorami” – nazwa projektu: „Zaczarowana Niedziela” – Głównymi założeniami projektu jest integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców. Projekt polega na zorganizowaniu spotkań w niedzielne popołudnia, które odbędą się na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Jarotkach. Przeprowadzone zostaną animacje muzyczne, sportowe i plastyczne dla dzieci.
  5. Fundacja „Unia Nadwarciańska” – nazwa projektu: „NIEPODLEGŁEJ – wieniec, girlandę splećmy serc wspólnym działaniem” – Projekt polega na promowaniu zasobów lokalnej kultury, tradycji, przyrody poprzez integrację pokoleń. W ramach zadania odbędą się warsztaty „Rośliny wokół nas”, „Wianek do ślubu, zwycięski wieniec na skroni”, „Rośliny w kuchni a tradycja – co dawniej jadano, czym przyprawiano?”. Ponadto będą prowadzone kronikarskie działania przez młodzież oraz zostanie przygotowana „Wędrująca wystawa” zdjęć, wytworów plastycznych i rękodzielniczych z działań projektowych.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji projektów !