Mapa strony

„To Co Nas Łączy – Przeszyjmy To Razem!”

Data opublikowania: 2 grudnia 2020

Autor:
Marlena Kułak
ODL:
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Grantobiorca:
KGW JAROMIERKI

Nasz projekt jest odpowiedzią na przeciwdziałanie izolacji społecznej mieszkańców Gminy Człuchów.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów krawieckich przy użyciu zakupionych z dotacji dwóch maszyn do szycia oraz potrzebnych materiałów, dzięki którym oprócz – jak się okazuje – przydatnej nauki szycia na maszynach, mają powstać torby wielokrotnego użytku z hasłami lub opisami naszych przeżyć i emocji, które towarzyszyły nam i wciąż towarzyszą podczas pandemii Covid-19.
Hasła wymyślane przez mieszkańców biorących udział w warsztatach, to hasła, które mają kojarzyć się z pozytywnymi myślami i przeżyciami w trakcie pandemii – żeby obudzić nadzieję na lepsze jutro.
Bądźcie z nami, przyłączajcie się – zajęcia będą odbywać się online lub w domach przy zachowaniu najwyższej ostrożności i bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz wolontariuszy, którzy rozdadzą nasze piękne torby seniorom z terenu całej Gminy Człuchów.
Naszym celem jest 1000 toreb i zaczynamy działać już!