Mapa strony

Narodowe Czytanie w gminie Przechlewo

Data opublikowania: 7 listopada 2018

Autor:
Weronika Chrapońska-Chmielewska
ODL:
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy
Grantobiorca:
Biblioteka w Przechlewie

W ramach projektu „Spójność działania siłą przetrwania” mieszkańcy gminy Przechlewo włączyli się w ogólnopolską akcję czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Trudny tekst lektury nie zniechęcił młodych czytelników, wręcz odwrotnie, systematycznie w świetlicach przygotowywali się do tego wydarzenia. Uczyli się czytać poprawnie i ze zrozumieniem tekst i symbolikę w nim zawartą, zgłębiali historię trudnego okresu dla naszego narodu. Wspólnie z opiekunami świetlic dzieci wykonały biało-czerwone wianki symbol patriotyzmu. Problem społeczny symbolizowały przebrania za nędznie ubranych, bezrolnych chłopów, problem rewolucji i ideologi komunistycznej przedstawiały przygotowane hasła. Do akcji włączyła się młodzież ze szkoły podstawowej, osoby z niepełnosprawnościami i osoby dorosłe.

Wspólne, głośne czytanie to nietypowa integracja środowiska, nauka historii i patriotyzmu, budowanie więzi emocjonalnych i kształtowanie wrażliwości.

Wydarzenie odbyło się w bibliotece w Przechlewie, w miejscowości leżącej peryferyjnie od dużych aglomeracji takich jak Gdańsk, Bydgoszcz, Słupsk czy Koszalin.  Przechlewo to wielokulturowa miejscowość w powiecie człuchowskim.