Mapa strony

Nabór W Powiatach Raciborskim I Wodzisławskim Ruszył!

Data opublikowania: 24 maja 2018

Autor:
Agnieszka Pytlik
ODL:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

1. Idea konkursu: 
powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.

2.  Kto może ubiegać się o dotację?

– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie).

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego i raciborskiego. 

3. Termin składania wniosków: do 22.06.2018 r.

4. Generator wniosków:
 system.dzialajlokalnie.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektu: pomiędzy 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.

7. Dodatkowych informacji udzielają: 

– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl
– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl

Szukasz pomysłu? Zainspiruj się najlepszymi! Na dzialajlokalnie.pl, w zakładce „Baza projektów”, znajduje się archiwum modelowych realizacji mikroprojektów z poprzednich edycji. Możesz wybierać spośród 15 kategorii tematycznych i w ten sposób nadać konkretny kształt swojemu zapałowi do działania.

Informacji na temat spotkań informacyjnych szukajcie już niebawem na cris.org.pl!