Mapa strony

Nabór w powiatach raciborskim i wodzisławskim ruszył!

Data opublikowania: 16 maja 2019

Autor:
Agnieszka Pytlik
ODL:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu 2019. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego.

1. Idea konkursu: powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Uzyskanie tego efektu gwarantują liderzy i animatorzy organizujący i promujący społeczne działania w lokalnym środowisku.

2.  Kto może ubiegać się o dotację:
– organizacje pozarządowe;
– stowarzyszenia zwykłe;
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych;
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa;
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.

3. Termin składania wniosków: od 06.05.2019 do 06.06.2019.

4. Generator wniosków: www.system.dzialajlokalnie.pl. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 01.07.2019 a 31.12.2019. Projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł (na działania w miejscowościach Racibórz, Rydułtowy, Wodzisław Śląski – 3020,00 zł).

7. Dodatkowych informacji udzielają:

– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 101

– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 107

Dokumentacja konkursowa:

1. Regulamin konkursu 2019

2. Wzór wniosku 2019

3. Karta oceny formalnej 2019

4. Karta oceny merytorycznej 2019