Mapa strony

Młodzi Mocni Pomocni

Data opublikowania: 30 października 2018

Autor:
Piotr Pochopień
ODL:
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Członkowie Stowarzyszenia Mocni-Pomocni wpadli na ciekawy pomysł.  W skład stowarzyszenia wchodzą osoby, które organizowały różnego rodzaje akcje charytatywne. Do tego typu działań społecznych postanowiono pozyskać i przeszkolić wolontariuszy, szczególnie że na terenie powiatu suskiego nie istnieje centrum wolontariatu.

Głównym celem projektu jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodych ludzi poprzez promocję wolontariatu, szkolenie przyszłych wolontariuszy i wsparcie z zakresu organizacji imprez wolontariackich o zasięgu lokalnym.
Projekt zakłada organizację kilku spotkań z młodzieżą w lokalnych szkołach. Zainteresowani uczniowie zostaną zaproszeni na szkolenie wolontariuszy, 
podczas których będą poruszane kwestie teoretyczne (podstawy wolontariatu, prawa i obowiązki) jak i praktyczne (spotkania z wolontariuszami ” Szlachetnej Paczki”, WOŚP). W trakcie  cyklu szkoleniowego, jego uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: prawa, działania organizacji pożytku publicznego, organizacji imprez charytatywnych, komunikacji interpersonalnej. Pomimo że projekt całkiem niedawno się rozpoczął, jego podsumowanie już zaplanowano. Będzie to wyjście integracyjne w góry oraz organizacja charytatywnego turnieju mikołajkowego, do którego organizacji będą zmobilizowani wszyscy uczestnicy szkoleń.

Bardzo ważną częścią projektu jest stworzenie bazy wolontariuszy oraz nawiązanie kontaktu z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi działania wolontariackie. Trzymamy kciuki za ten innowacyjny na naszym terenie projekt!