Mapa strony

Mieszkańcy Bierwiec „Zagrają W Zielone”

Data opublikowania: 12 września 2017

Autor:
Agnieszka Banasik
ODL:
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”

Wśród zwycięskich inicjatyw, które zostały dofinansowane przez ODL w Radomiu, znalazł się projekt „Zagraj w zielone”, który złożony został przez grupę nieformalną z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach. Realizowany jest w ramach pilotażowej ścieżki tematycznej pn.: „Odpady segregujesz – lokalnie zyskujesz!”.

Głównym celem projektu „Zagraj w Zielone” jest wzrost zaangażowania mieszkańców Bierwiec i okolic w życie wsi, ich wzajemna integracja i wykształcenie nawyku współdziałania w realizacji konkretnych zadań. Równie istotne jest podniesienie świadomości w zakresie kształtowania postaw proekologicznych, a co za tym idzie – współpraca mieszkańców na rzecz dobra wspólnego – czystości najbliższego otoczenia.

Pierwsze działanie, mające na celu przygotowanie ogródka międzypokoleniowego, już się odbyło.
Po wytężonej pracy wszyscy uczestnicy wzięli udział w integracyjnym spotkaniu grillowym, podczas którego organizatorzy opowiedzieli  o realizowanym projekcie. Wydarzeniom, które są planowane w najbliższym czasie towarzyszył będzie szereg konkursów i warsztatów. Ważnym elementem projektu będzie także edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów RadKom.

Projekt „Zagraj w Zielone” został dofinansowany przez Lokalną Komisję Grantową kwotą 4 000,00 zł.