Mapa strony

Międzypokoleniowy Zespół Artystyczny W Łęgajnach

Data opublikowania: 22 listopada 2017

Autor:
Maciej Wąsik
ODL:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

„Roztańczone Łęgajny” to projekt, który polega na powołaniu do życia zespołu artystycznego pod roboczą nazwą  „Łęgajniacy”. Jego celem jest krzewienie i kultywowanie tradycji, muzyki, tańca i zwyczajów ludowych ze szczególnym uwzględnieniem kulturyWarmii, Mazur i Powiśla. W ramach projektu przeprowadzona została rekrutacja do zespołu,  wykonane zostało 10 kompletów strojów ludowych  oraz rozpoczęła się nauka śpiewu i tańca ludowego. Uczestnicy warsztatów zapoznają się także ze zwyczajami charakterystycznymi dla regionu Warmii i Mazur.

Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych dzieci w wieku szkolnym. Odbywają się raz w tygodniu pod okiem doświadczonego nauczyciela i instruktorów-wolontariuszy. Projekt realizowany  w ramach Działaj Lokalnie X 2017 jest początkiem ambitnego planu utworzenia profesjonalnego międzypokoleniowego zespołu artystycznego w Łęgajnach.