Mapa strony

Mieć Wiedzę i Umiejętności

Data opublikowania: 14 listopada 2019

Autor:
Bożena Nowakowska
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych

Realizatorzy projektów z powiatu białobrzeskiego chcą działać profesjonalnie. Uczestniczyli w dwóch lipcowych szkoleniach. Pogłębiali wiedzę na temat podstawowych warunków realizacji umowy, szukania wskazówek, dzielenia się dobrą praktyką, sieciowania grantobiorców (11 lipca). Zdobywali umiejętności z zakresu promocji działań podczas szkolenia „Opowiedz – czyli jak sprawnie opowiadać o swoich projektach” (24 lipca).

Dzięki tym spotkaniom realizatorzy mogli zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności, lepiej się poznać, zintegrować, porozmawiać o problemach małych miejscowości. Spotkały się również dwie niezwykłe sołtyski – Dorota i Ewa, dla których realizacja projektów jest wyjątkowo cennym doświadczeniem i nauką zdobywania środków oraz promocji swoich miejscowości.

Uczestnicy opowiadali o dotychczasowych działaniach i zapraszali na kolejne wydarzenia. Przeprowadzone monitoringi wykazują zaangażowanie mieszkańców, troskę o wspólne sprawy, radość z osiąganych efektów i ze wspólnego działania.