Mapa strony

Głusi Będą Filmować!

Data opublikowania: 24 października 2017

Autor:
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych
ODL:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
Grantobiorca:
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych dzięki realizacji nowego projektu Tęczowe miganie , i zakupu pięknej kamery cyfrowej ma możliwość filmowania swoich działań i zajęć. Projekt jest dofinansowany ze środków „Działaj Lokalnie” – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej przy wsparciu Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz gmin: Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła

Za nami zajęcia, na których głusi zapoznawali się z nowym sprzętem, pod opieką doświadczonego instruktora, uczyli się obsługi kamery oraz zasad filmowania. Wyświetlona prezentacja multimedialna przybliżyła głuchym informacje o początkach przemysłu filmowego i pokazała dawny sprzęt do nagrywania filmów.

Kamera to bardzo ważny dla głuchych sprzęt. Specyfika choroby głuchych powoduje, że nie mogą oni opowiedzieć o tym co się dzieje. Filmy są wspaniałą formą przekazu – można je pokazać znajomym nawet po długim czasie, dać na Facebook, wspominać to co było miłe a już minęło. To one są w stanie oddać atmosferę zajęć, zaangażowanie głuchych, ich radość i wysiłek.  Filmy mają dla głuchych o wiele większe znaczenie niż dla osób słyszących, są ich życiem, które można opowiedzieć nie mówiąc.

W roku 2016 Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z programu Działaj Lokalnie na „Kawowe miganie” i mogło prowadzić ciekawe zajęcia dla swoich członków. W tym roku również odbędzie się cykl zajęć, które dają głuchym możliwość  poznania ciekawych form spędzania wolnego czasu, integracji i współdziałania.