Mapa strony

Mali Zdobywcy Świata

Data opublikowania: 25 października 2020

Autor:
Małgorzata Kosińska
ODL:
Nidzicki Fundusz Lokalny

Projekt „Mali zdobywcy świata” realizowany przez grupę nieformalną Mazurskie Garncarki.

Projekt realizowany jest w kilku miejscowościach w powiecie nidzickim, m.in. Ważyny, Janowiec Kościelny, Pielgrzymowo, Ważyny i skierowany jest do rodzin z dziećmi, seniorów oraz wolontariuszy. Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości społeczeństwa w zakresie wzmacniania odporności organizmu, utrzymywania aktywności lokalnej oraz wiedzy nt. prozdrowotnych zachowań oraz dbałości o czystość środowiska naturalnego.

W ramach projektu odbyły się warsztaty online, dzięki którym uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia , wzmacniania odporności organizmu, dbałości o otaczające nas środowisko. Zakupione zostały również rośliny pożyteczne dla owadów oraz tablice edukacyjne. W dniu 5 września 2020r. zaplanowany jest warsztat w Garncarskiej Wiosce podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę o zdrowotnych właściwościach roślin, znaczeniu roślin dla ochrony klimatu.