Mapa strony

Lapidarium w Strzeleczkach

Data opublikowania: 28 października 2019

Autor:
Daniel Podobiński
ODL:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Trwa projekt „Znak pamięci – Lapidarium na cmentarzu w Strzeleczkach”, realizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie 2019” w Borach Niemodlińskich.

Lokalna Grupa Historyczna ze Strzeleczek, realizator, tak pisze o sobie i o projekcie:

„W maju tego roku założyliśmy grupę nieformalną, którą nazwaliśmy Lokalna Grupa Historyczna Strzeleczki, aby złożyć wniosek na dofinansowanie na zachowanie starych grobów na naszym cmentarzu parafialnym. Lokalna Grupa Historyczna w Strzeleczkach to grupa 15 osób zainteresowanych historią miejscowości Strzeleczki. W skład grupy wchodzą mieszkańcy Strzeleczek, działający w Radzie Parafialnej, Kole Mniejszości Niemieckiej i Radzie Sołeckiej. Koordynatorem projektu jest Zygmunt Knura.

Udało się nam pozyskać 6 000 zł z programu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt „Znak pamięci – Lapidarium na cmentarzu w Strzeleczkach”.

Chcemy, aby dzięki temu projektowi powstało na terenie cmentarza parafialnego w Strzeleczkach lapidarium, z nagrobków „zapomnianych”, znajdujących się na terenie tego cmentarza oraz nagrobków i płyt nagrobnych zdemontowanych i przechowywanych przez mieszkańców Strzeleczek. Ratując zapomniane nagrobki ocalimy pamięć o dawnych mieszkańcach naszego regionu, przypomnimy jak wielokulturowe było społeczeństwo przedwojennych Strzeleczek.

Na terenie cmentarza jest pięć takich nagrobków, które zostaną wyeksponowane obok wejścia na cmentarz, po prawej stronie. Tam też będzie nowy chodnik, a obok nagrobków chcemy umieścić tabliczki pamiątkowe z informacją o osobach z tych grobów.

Opieka nad grobami bliskich stanowi jeden z najważniejszych elementów tożsamości. Ma wymiar zarówno duchowy, religijny, moralny, jak i historyczny. Cmentarz, na którym spoczywają przedstawiciele danych społeczności dają swoiste poczucie identyfikacji. Dlatego proszę parafian, którzy przechowują zdemontowane stare przedwojenne nagrobki czy płyty nagrobne o ich udostępnienie. Chcemy, aby wróciły na cmentarz, były wyeksponowane ponieważ na terenie naszego cmentarza jest już bardzo mało pomników przedwojennych, świadczących o historii Strzeleczek.”

Więcej można przeczytać w artykule o projekcie, zamieszczonym na stronie nto.pl.