Mapa strony

Książka Nie Gryzie – Weź Ją Do Domu

Data opublikowania: 7 kwietnia 2021

Autor:
Dorota Goetz
ODL:
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Fundamentalnym założeniem projektu Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu – DKK 50+ było zapewnienie całodobowego dostępu do książek oraz zapewnienie prostych zasad ich wymiany celem zwiększenia lokalnego stanu czytelnictwa. Modny ostatnio „Bookcrossing”, czyli „Uwalnianie książki” opiera się na dzieleniu z innymi radością czytania. Przeczytane książki, pozostawione w udostępnionych w miejscach publicznych „szafkach” czekają by znalazca mógł po nie sięgnąć i znów puścić w obieg. Nie ma terminu zwrotu książki.

Umiejscowienie bookcrossingowych szafek na placu zabaw, w parku lub innym ogólnodostępnym miejscu pozwoli na wolny dostęp do nich zarówno dzieciom jak i dorosłym. Turyści odwiedzający miasto mają możliwość skorzystania z otwartego dostępu do książki. Nie ma terminu zwrotu. Można tylko zostawić przeczytane książki. Można tylko wybrać dla siebie interesująca pozycję.

Przeczytanym książkom daje się „drugie życie”. Takie działanie uczy dzielenia się, dbania o wspólne dobro, a także dbania o środowisko. Wiedza znajdująca się w książkach uczy kultury, poprawnego wysławiania się, otwartości. Książka jest przede wszystkim skarbnicą wiedzy. Treść wydrukowana nie znika nam w obliczu braku prądu.

Projekt pokazuje społeczności lokalnej, że można spędzać czas offline – po za łączem internetowym. Działania mają wpływ na zwiększenie czytelnictwa oraz wyrabiają nawyk czytania wśród różnych grup wiekowych mieszkańców i turystów. Jest to również uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej miasta i ułatwienie dostępu do książek papierowych. W ramach projektu wykonane zostały 2 szafki „bookcrossingowe” wykonane na indywidualne zamówienie realizatora projektu. Każda szafka ma logotyp Karpacza oraz dach w formie otwartej księgi. Szafki stanęły w dwóch łatwo dostępnych miejscach, aby każdy mógł skorzystać z księgozbioru.

Projekt „Książka nie gryzie – weź ją do domu”, dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce praz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór.