Mapa strony

Królewska Gra

Data opublikowania: 9 grudnia 2019

Autor:
Alina Słowik
ODL:
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

W sobotę 30 listopada b.r. amatorzy gry w szachy z terenu Gminy Wiśniowa wzięli udział w II Rodzinnym Turnieju Szachowym. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Wiśniowa. W zawodach, które zorganizowano w Domu Kultury w Wiśniowej, uczestniczyło 11 dwuosobowych drużyn rodzinnych.

Szachy to chyba najbardziej „egalitarna” dyscyplina sportowa. Może uprawiać ją każdy: dzieci i młodzież, osoby dojrzałe i starsze, osoby niepełnosprawne, ludzie o różnym statusie ekonomicznym i społecznym. Oprócz walorów sportowych „królewska gra” ma zapewne walory rekreacyjne i integracyjne. Celem projektu „Szachy łączą pokolenia” jest aktywizowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez stworzenie możliwości udziału w zajęciach sportowych w formie nauki i doskonalenia gry w szachy. Adresatom projektu dajemy możliwość udziału w turniejach szachowych eksponując zasady rywalizacji sportowej w duchu fair play.