Mapa strony

Kolorowe Lato Z Klubem Młodych Mam

Data opublikowania: 21 sierpnia 2018

Autor:
Barbara Frankowska
ODL:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
Grantobiorca:
Klub Młodych Mam przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

Wraz ze zbliżającym się finałem wakacji, zakończyliśmy cykl zajęć zorganizowanych w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce pt.: „Kolorowe lato z Klubem Młodych Mam”. Zajęcia miały na celu wsparcie rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci w okresie wakacyjnym.
W lipcu odbyły się pogadanki, podczas których uczestnicy projektu mieli możliwość poznania zasad bezpieczeństwa: na drodze, w podróży, w lesie. Wraz z bohaterami książki: „Bolek i Lolek zwiedzają Polskę” uczestnicy projektu podróżowali poprzez najciekawsze zakątki naszego kraju. Dowiedzieli się, jak zostać przyjacielem przyrody oraz dlaczego latem liście i trawa są zielone. Słuchali odgłosów morza, gór i lasów.

Zajęcia edukacyjne wzbogacane były zabawami plastycznymi, ruchowymi i integrującymi grupę. Dzieci wykonały: kartę z wakacji, pracę farbami dotyczącą bezpieczeństwa na wakacjach, makietę lasu, ponadto, kolorowały koszulki i ozdabiały wakacyjne dzbanki. Rozwiązywały również krzyżówki i zagadki o tematyce wakacyjnej.

Sierpniowe spotkania z dziećmi podzielone były na następujące bloki tematyczne: „Sportowe lato”, „Zwierzęta latem”, „Zaczytani latem”, „Muzyczne lato” i „Smaki lata”. Codziennie na uczestników czekał poczęstunek – słodkie bułeczki, a ostatniego dnia dzieci miały okazję stworzyć własne kompozycje lodów z dodatkami.
Atrakcyjność zajęć podniósł radiomagnetofon, zakupiony dzięki wparciu Pani Wicestarosty Jadwigi Dąbrowskiej. Dotacja Burmistrza Miasta Hajnówka Pana Jerzego Siraka pozwoliła na zakup gier planszowych, które urozmaiciły sierpniowe spotkania w bibliotece.
Tegoroczny cykl zajęć „Kolorowe lato” przeprowadziła Pani Agnieszka Siemion, której serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i ciekawe pomysły na atrakcyjne spędzenie czasu w bibliotece.
Spotkania zorganizowano w ramach projektu „Mamo, tato to już lato!”, dofinansowanego ze środków Programu Dzialaj Lokalnie X  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce.