Mapa strony

Kolejni Grantobiorcy Wybrani

Data opublikowania: 23 września 2019

Autor:
Anna Lendzioszek
ODL:
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” po raz kolejny podpisało umowy z grantobiorcami w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2019″.

Pan Ireneusz Ćwiek i Pani Kinga Szykowna uroczyście wręczyli podpisane umowy. W ramach tegorocznego konkursu wpłynęło 15 wniosków. Jeden wniosek odpadł na etapie formalnym a 14 podlegało dalszej ocenie merytorycznej, spośród których 8 otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 24 000,00 zł. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy pomyślności w realizacji zaplanowanych zadań.

Po części oficjalnej odbyło się szkolenie w celu prawidłowej realizacji i rozliczania pozyskanych dotacji. Pani Iwona Bańdosz – koordynatorka programu DL, przekazała niezbędne informacje, które pozwolą grantobiorcom poprawnie zrealizować powierzone zadania.