Mapa strony

Klub Fanów Pamiątek Historycznych w Koronie

Data opublikowania: 21 listopada 2019

Autor:
Katarzyna Nogieć
ODL:
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

W tym roku dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie realizowanym na terenie Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa otrzymało dziesięciu wnioskodawców, z czego trójka to grupy nieformalne. Jedną z nich jest właśnie Klub Fanów Pamiątek Historycznych działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocmyrzowie – Luborzycy. Celem projektu było zintegrowanie mieszkańców, a przy okazji wspólnych spotkań przyświecał im jeszcze jeden cel: stworzenie albumu z najcenniejszymi pamiątkami uczestników. Od września do listopada, raz w tygodniu w wyznaczonym terminie, w placówkach Biblioteki Publicznej na terenie Gminy odbywały się spotkania. Osoby zainteresowane przynosiły swoje „najcenniejsze” przedmioty i dzieliły się z pozostałymi ich ciekawą historią. Dzięki powstałemu albumowi zostaną ocalone od zapomnienia.