Mapa strony

KGW Kołacin I Ich Nieodkryte Pasje

Data opublikowania: 31 grudnia 2021

Autor:
Grzegorz Wiśniewski
ODL:
Lider Zielonej Wielkopolski

Projekt „Odkrywamy nasze, nowe pasje” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kołacinie miał na celu odkrycie nowych zdolności mieszkańców. Projekt był podzielony na dwa działania- malowanie i fotografowanie, które łączą artystyczne podejście.

Głównym celem pierwszej części projektu było powstanie muralu, które tematyką nawiązuje do istniejącej przy świetlicy ścieżki edukacyjnej o pszczołach pt. „ Plaster miodu”. Malowanie muru zostało poprzedzone najtrudniejszą pracą związaną z przygotowaniem muru. Następnie pod okiem fachowców, powstał szkic projektu, który stopniowo został wypełniony przez mieszkańców kolorami.

Z uwagi na zmienną pogodę listopadową osoby zaangażowane w projekt doświetlały pracę światłami samochodów, a mur ogrzewany był rozpalonym ogniskiem. Dzięki wspólnej pracy powstał bajecznie kolorowy mural związany z bajkowymi postaciami kreskówki „Pszczółka Maja”, który stał się prawdziwą ozdobą miejscowości.

Drugą częścią projektu były warsztaty fotograficzne. Zawodowi fotograficy przedstawili historię fotografii, zasady robienia zdjęć, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii potraw kulinarnych z uwagi na zainteresowania uczestników. Po części teoretycznej uczestnicy przeszli do praktyki robienia zdjęć, na przygotowanych wcześniej słodkościach i wytrawnych potrawach. W trakcie warsztatów powstawało wiele, coraz lepszych ujęć. Przeszkoleni mieszkańcy zajęli się- już samodzielnie- poszukiwaniem najlepszych ujęć swojej miejscowości i na tej bazie udało się stworzyć pierwszą w historii Kołacina widokówkę.

Mieszkańcy planują już dalszy etap projektu z własnych środków finansowych. Będzie to wydruk widokówek z widokami miejscowości, w  tym z powstałym muralem, aby każdy mieszkaniec mógł pokazać Kołacin swoim krewnym w Polsce.