Mapa strony

Jeszcze tylko przez 7 dni można składać wnioski w lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2020” w powiecie olkuskim

Data opublikowania: 26 maja 2020

Autor:
Iga Szeląg
ODL:
Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”

29 kwietnia 2020 ruszył konkurs Działaj Lokalnie – w tym roku skoncentrowany na najważniejszym celu, jakim jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii.

Walka z epidemią i jej skutkami

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2020 wspierane będą projekty, które:
– przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszają negatywne skutki epidemii,
– inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Kto może wystartować w konkursie DL?

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zaprasza do udziału organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę oraz planują prowadzić działania w gminach: Klucze, Bolesław, Trzyciąż i Wolbrom.

Najważniejsze zasady

Działania w ramach projektów muszą być planowane na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż 15 czerwca 2020 r. i nie później niż do 15 grudnia 2020 r.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie to 6 tys. zł.

Wnioski można składać do 31 maja 2020 roku wyłącznie drogą elektroniczną: http://system.dzialajlokalnie.pl/Link otwiera nowe okno

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać:

Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze
e-mail: dzialajlokalnie.klucze@gmail.com
tel. 572 223 345

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Klucze i Gminę Bolesław.
Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze jest członkiem Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.