Mapa strony

Jak Przeciwdziałać Pandemii? Plastycznie…

Data opublikowania: 31 grudnia 2020

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Założeniem projektu pt. „Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa – Masz tę moc!”, było podkreślenie faktu, że każdy, indywidualnie, może zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa poprzez zachowywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, zarówno w domu jak i w przestrzeni publicznej.
Projekt zrealizowała grupa nieformalna Plastyczni, działająca pod auspicjami Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Postawiła sobie za cel uświadomienie przede wszystkim dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych z obszaru Gminy Dębica, wskazując, że poprzez prawidłowe praktyki higieny mogą dbać nie tylko o siebie, ale także o innych.

Przy użyciu ogólnodostępnych komunikatorów typu Messenger czy Skape, uczestniczące w projekcie dzieci i młodzież brały udział w konsultacjach online, a także otrzymywały do wykonania zadania plastyczne. Obejmowały one przygotowanie indywidualnie plakatu obrazującego zasady bezpieczeństwa i higieny, którymi należy się kierować podczas pandemii, w szczególności: częste mycie rąk, unikanie dotykania nosa i ust, utrzymywanie dystansu oraz higieny podczas kaszlu i kichania. Dodatkowo, członkowie Grupy Teatralno-Kabaretowej działającej przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, do każdej wykonanej pracy ułożyli żartobliwe, łatwe do zapamiętania wierszyki.

Najlepsze prace zostały przewidziane jako plansze edukacyjne, umieszczone w placówkach kultury Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dębica. Finałem projektu była wystawa prac w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Realizacja projektu niewątpliwe poszerzyła wiedzę dzieci i młodzieży o prawidłowych praktykach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w czasach pandemii, a także rozwinęła wrażliwość na potrzeby innych. Wpłynęła również na rozwój kreatywnego myślenia oraz kształtowanie i doskonalenie zdolności artystycznych.