Mapa strony

ISKRA – Młodzieżowa świetlica Strażacka Na Przysłopiu

Data opublikowania: 30 września 2019

Autor:
Piotr Pochopień
ODL:
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Na Przyłopiu znowu iskrzy! Znowu będzie słychać dziecięcy gwar i śmiech! Tutejsi strażacy serdecznie zapraszają wszystkie dzieci wraz ze swoimi rodzicami do ISKRY. ISKRA to wyjątkowe miejsce, gdzie będzie można miło spędzić czas”. To fragment ogłoszenia zachęcającego mieszkańców do udziału w zajęciach świetlicowych.

Przysłop to osiedle położone na przełęczy o tej samej nazwie, na granicy trzech gmin. Takie położenie jest dla mieszkańców czasem trudne do życia. Całkiem niedawno zamknięto lokalną szkołę, która była miejscem aktywności społecznej. Pozostała tylko remiza, którą postanowiono wykorzystać do działalności prospołecznej.

Mieszkańcy zaplanowali projekt polegający na utworzeniu małej świetlicy wiejskiej, a wręcz osiedlowej. Projekt świetlicy konsultowany był z dziećmi i młodzieżą. Wspólnymi siłami wyremontowano i przyozdobiono pomieszczenie.

W nowym obiekcie miały i mają nadal miejsce spotkania grupy dzieci i młodzieży, których efektem, oprócz wspaniałej zabawy przy zajęciach plastycznych, ognisku czy dyskotece, jest lokalna ogólnodostępna biblioteczka. Bardzo popularne są wieczory filmowe w ramach „strażackiego kina”.

Ale dzieci chodzące na świetlice angażowane są przez opiekunów nie tylko w ramach zajęć artystycznych. Zajęcia typowo „strażackie” to również ich działka: poznanie i wykorzystanie sprzętu gaśniczego, nauka pierwszej pomocy, wreszcie akcje społeczne takie jak sprzątanie Przysłopia, czy też opieka nad miejscami pamięci i lokalnej kultury. ISKRA włączyła się także w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, podczas którego wykorzystano nowy projektor multimedialny.

Do organizacji spotkań czynnie włączyli się także rodzice, którzy nie tylko sprawowali opiekę nad uczestnikami wakacyjnych spotkań, ale również organizowali poczęstunki oraz uczestniczyli w zaplanowanych wyjazdach. Ważnym zaangażowaniem wykazali się również inni mieszkańcy Przysłopia – przynieśli książki do biblioteki, szachy i inne gry, dostarczyli meble, które będą stanowiły wyposażenie pomieszczenia świetlicy oraz zaoferowali swoje usługi przy pracach remontowych oraz pozyskali pieniądze na farby.

Patrząc na te pierwsze miesiące realizacji projektu już możemy z całą pewnością stwierdzić, że zakończy się on sukcesem i będzie kontynuowany. Osiedle zyskało swoje miejsce do spotkań, zabaw i integracji, a druhowie liczbą na to, że część uczestników zajęć zapisze się do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.