Mapa strony

II Piknik Rodzinny

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Rozaneta Smolarek
ODL:
Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”
Grantobiorca:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

5 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbył się II Piknik Rodzinny, który był kulminacyjną częścią Projektu „Raj dla dzieciaków” w ramach , którego doposażono istniejący tu Plac Zabaw. W imprezie wzięły udział dzieci z pierwszej i drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 i ich rodzice, a także maluchy z pobliskiej okolicy wraz z rodzicami i opiekunami. Przybyłych na piknik gości przywitała wicedyrektor ZSO Małgorzata Martyniak, zapraszając do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZSO oraz członków Samorządu Uczniowskiego, którzy zaproponowali przybyłym małym gościom i ich opiekunom szereg zabaw i gier integracyjnych. Odbyły się również niecodzienne zajęcia plastyczne – rysowanie kredą. Jednak największą atrakcją dla dzieci były nowo zakupione zabawki na placu zabaw.
W ramach projektu odbył się również konkurs plastyczny pt. „Nasze zabawy na placu zabaw”. W czasie pikniku odbyła się wystawa nagrodzonych wcześniej prac.
Rozegrano mecz piłki nożnej. Grill z kiełbaskami, napoje i słodkości były okazją do tego by na chwilkę usiąść i odpocząć. Wszyscy uczestnicy znakomicie się bawili i nie chcieli wracać do domu.
Zakup nowych zabawek na plac zabaw był możliwy dzięki
otrzymaniu dotacji ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”