Mapa strony

II Piknik Historyczny 155 Rocznica Bitwy Pod Golczowicami (gr. Nieformalna Rada Sołecka Wsi Golczowice )

Data opublikowania: 11 lutego 2019

Autor:
Iga Szeląg
ODL:
Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”

W ramach projektu głównym działaniem było uczczenie 155 rocznicy Powstania Styczniowego – bitwy pod Golczowicami, stoczonej w 1863 roku przez polskich powstańców z wojskami rosyjskimi. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod krzyżem i tablicą upamiętniającą Powstańców Styczniowych. Następnie pod świetlicą gminną została odprawiona się msza święta za Ojczyznę, a po nabożeństwie odbył się koncert patriotyczny chóru „Ziemia Kluczewska”. Finałem obchodów była inscenizacja epizodu bitwy, jaką stoczono tutaj przed 155 laty. Uroczystość poprzedzona była zajęciami historycznymi i spotkaniami z ciekawymi ludźmi prowadzonymi dla uczniów.
Projekt został zrealizowany dzięki dotacji otrzymanej z programu Działaj Lokalnie przyznanej przez ODL w Kluczach.