Mapa strony

Granty Rozdane, Umowy Podpisane !!! Beneficjenci Rozpoczęli Realizację Swoich Wniosków.

Data opublikowania: 28 czerwca 2019

Autor:
Ewa Smutyło
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

W dniu 19 czerwca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach 15 zwycięskich organizacji zostało zaproszonych na uroczyste podpisanie umów dotacji z Programu Działaj Lokalnie 2019, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Umowy uroczyście wręczał beneficjentom prezes Stowarzyszenia pan Jarosław Paczkowski.

Przed podpisaniem umów koordynator projektu Działaj Lokalnie, pani Ewa Smutyło zorganizowała krótkie szkolenie związane z realizacją projektów. Zwróciła szczególną uwagę na sposób wydatkowania dotacji, dokumentowanie poniesionych kosztów, promocję projektów, dokumentowanie działań, pilnowanie planu działań i budżetów we wnioskach oraz pilnowania dat zakończenia i rozliczenia wniosków. Zaapelowała również do wnioskodawców, aby nie zapominali o promowaniu swoich działań i zamieszczaniu odpowiednich logotypów i opisów.

W tym roku w skład komisji grantowej weszli: panie Marta Postoł, Liliana Różańska oraz panowie: Leszek Rydz, Artur Stafisz i Zbigniew Pilch.

Beneficjenci mieli miesiąc na złożenie wniosku w generatorze, okres składania wniosków rozpoczął się od 25 kwietnia a zakończył 25 maja 2019 roku. W okresie od kwietnia do maja trwały również szkolenia dla beneficjentów w gminach: Wińsko, Pęcław, Miękinia i Prochowice.

Wśród beneficjentów którzy otrzymali dotacje, mamy: 4 inicjatywy DL, 2 grupy nieformalne i 9 organizacji pozarządowych. To daje nam 15 nagrodzonych beneficjentów. Kontynuację swoich projektów będzie realizowało 4 beneficjentów. Po raz pierwszy w tym roku nagrodziliśmy aż 9 wnioskodawców, z czego bardzo jesteśmy radzi bo to znaczy że na naszym terenie powstają nowe ciekawe inicjatywy i być może nowe organizacje. Świadczy to o tym, że mieszkańcom naszych gmin nie jest obojętne, co się wokół nich dzieje i chcą mieć swój wkład pracy w życie i wydarzenia w swoich miejscowościach czy też gminach.

Atrakcje, jakie przygotowały organizacje dla swoich mieszkańców będzie sporo. W tym roku będziemy świętować najdłuższe dla Polaków od czasu rozbiorów 30 lat Wolności przemian demokratycznych, 15 lecie w UE oraz 20 lat członkostwa w strukturach NATO. Z tej okazji będą organizowane koncerty, rajdy rowerowe, spotkania z mieszkańcami. Będzie można zwiedzać kraje europejskie na mapie, będzie wspólne gotowanie potraw z różnych krajów europejskich oraz ich degustacja.

Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach: przyrodniczych, ogrodniczych, edukacyjnych, rękodzielniczych, pszczelarskich. Uczestnicy projektu będą gotować i poznawać potrawy z naszych regionów, będą spisywać historie swoich miejscowości, robić wystawy ze starych zdjęć osób, które jako pierwsze na te tereny przyjechały po wojnie. W Żerkowie będzie można uczestniczyć w imprezie z wikingami, dziadoszanami. W kilku miejscowościach będziemy sadzić, upiększać miejsca spotkań z mieszkańcami, tworzyć nowe ciekawe miejsca do zwiedzania, odpoczynku.

Uczestnicy będą spływać kajakami, szkutą, robić zdjęcia z wieży zamku w Prochowicach, będą grać, jeździć na rowerze, wyruszać na piesze wycieczki zorganizowane w Krainie Łęgów Odrzańskich, z kabaretem Blade Pojęcie będziemy się mogli wspólnie pośmiać i pobawić. Jednym słowem dla wielu mieszkańców szykują się ciekawe i udane wakacje.

My z naszej strony będziemy śledzić te wydarzenia i przekazywać Państwu na bieżąco relacje z tych imprez, warsztatów, koncertów. Będziemy również zapraszać na nie poprzez udostępnianie ogłoszeń z gmin, stowarzyszeń, które te zajęcia będą organizować.

Życzmy beneficjentom wszystkiego dobrego, udanych projektów i pięknej pogody