Mapa strony

Granty W Powiatach Raciborskim I Wodzisławskim Zostały Rozdane!

Data opublikowania: 19 lipca 2018

Autor:
Agnieszka Pytlik
ODL:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

10 lipca na Zamku Piastowskim w Raciborzu  odbyło się spotkanie inaugurujące realizację sześciu mikroprojektów. Realizatorzy podpisali umowy o dofinansowanie, otrzymali „pakiety startowe”, zostali poinformowani o obowiązkach oraz opowiedzieli o swoich doświadczeniach i planach. Była to również okazja, by zaprosić siebie nawzajem na lokalne wydarzenia.

W tym roku, w Ośrodku Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS złożono 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania równą 83 400,00 zł. Decyzją komisji, sześć z nich otrzymało dofinansowanie z puli 24 300,00 zł.

W ramach X edycji Działaj Lokalnie, organizacje, instytucje i grupy inicjatywne z terenu powiatów raciborskiego i wodzisławskiego mogły wnioskować maksymalnie o 6000,00 zł dofinansowania na swoje działania angażujące lokalną społeczność.

Oto lista zwycięskich mikroprojektów wraz z wysokościami przyznanych dotacji:
  1. „W Brzozowym Gaju Kulturę dają”, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla, 4000,00 zł
  2. „Izba Pamięci Żydów Raciborskich”, Stowarzyszenie Midraszowy Teatr Żydowski, 2800,00 zł
  3. „Babcie i dziadkowie, tworzą album o Rogowie”, Inicjatywa DL „Grupa Kobiet – Artystyczny Kram”, 4800,00 zł
  4. „Atak Robotów na Emmie”, Stowarzyszenie Młody Radlin, 4550,00 zł
  5. „Bogactwo ziół w Nędzy.”, Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy wsparciu Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, 5000,00 zł
  6. „Z biblioteką zawsze ciekawie!”, Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli, 3250,00 zł

Realizacja inicjatyw przypada na okres pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2018.

 

Autorem zdjęć wykorzystanych w aktualności jest Grzegorz Nowak.