Mapa strony

Granty W Powiatach Raciborskim I Wodzisławskim Przyznane

Data opublikowania: 28 czerwca 2019

Autor:
Agnieszka Pytlik
ODL:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

W tym roku złożono 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania równą 135 394,66 zł. Decyzją komisji, sześć z nich otrzymało dofinansowanie z puli 29 700,00 zł.

W tegorocznym naborze Działaj Lokalnie, organizacje, instytucje i grupy inicjatywne z terenu powiatów raciborskiego i wodzisławskiego mogły wnioskować maksymalnie o 6000,00 zł dofinansowania na swoje działania angażujące lokalną społeczność. Wszystkim wnioskującym serdecznie dziękujemy za udział w naborze i zapraszamy do udziału w konkursie grantowym w przyszłym roku.

Oto lista zwycięskich mikroprojektów wraz z wysokościami przyznanych dotacji:
1. „Tak NAS widzą”, Stowarzyszenie Aktywna Olza | 5600,00 zł
2. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z postawieniem wiaty i wykostkowaniem terenu”, Inicjatywa DL Wspólnie działamy dla Amandowa | 5800,00 zł
3. „Bilet do przeszłości – Radlin 30 lat temu”, Stowarzyszenie Młody Radlin | 5000,00 zł
4. „Słodko Zakręceni”, Inicjatywa DL Grupa Kobiet – Artystyczny Kram | 4000,00 zł
5. „Rodzina Gorzyckich cz.II – Z naszego podwórka”, Inicjatywa DL Grupa Gorzyccy | 3500,00 zł
6. „Kondycja Sposobem Na Długie Życie – Weź Zdrowie W Swoje Ręce”, LKS Owsiszcze | 5800,00 zł

Szczegółowe wyniki oceny formalnej i merytorycznej znajdują się TUTAJ.

Gratulujemy przyszłym realizatorom! Już niedługo w Państwa skrzynkach mailowych znajdą się wiadomości ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi podpisania umów o dofinansowanie oraz uwagami do budżetów.

2 lipca 2019 o 16:30 zobaczymy się również na spotkaniu otwierającym tegoroczny etap działań lokalnych – w tym roku odbędzie się ono w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy.