Mapa strony

Grantobiorcy z Obszaru Działania Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski Już z Umowami!

Data opublikowania: 5 września 2020

Autor:
Grzegorz Wiśniewski
ODL:
Lider Zielonej Wielkopolski

Tegoroczna edycja konkursu Działaj Lokalnie  na obszarze 13 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski z uwagi na panującą pandemię ma skromniejszy charakter, dlatego też podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi zostało rozłożone w czasie i nie było już tak uroczyste, jak w roku ubiegłym. Pomimo panującej sytuacji każdy z grantobiorców podpisujących umowę był pełen energii do działania na rzecz swojej społeczności.

Organizacje pozarządowe w ramach programu Działaj Lokalnie 2020 podpisały umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 28 000,00 zł. Przyznane dotacje wynoszą od 1 550,00 zł do 3 000,00 zł, a łącznie wsparcie zostanie skierowane do 10 podmiotów. Każdy grantobiorca po podpisaniu umowy przeszedł krótkie szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu i jego rozliczenia. W związku z sytuacją pandemiczną wszystkie dofinansowane  projekty mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii, przez które zostały znacznie ograniczone dotychczasowe aktywności mieszkańców w małych, lokalnych społecznościach.

Wszystkim organizacjom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji  projektów, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.