Mapa strony

Głusi Poznają Zagrożenia Związane z Epidemią Covid-19

Data opublikowania: 19 października 2020

Autor:
Sylwia Cz.
ODL:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
Grantobiorca:
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych

W ramach projektu „Wirus nie lubi migania”, który został dofinansowany przez program „Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program wspiera Powiat Cieszyński”, członkowie Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych brali udział w warsztatach „Zagrożenia dla zdrowia- wirusy i bakterie w naszym życiu”. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą różnice jakie występują pomiędzy wirusami a bakterią – zagrożenia jakie niosą, sposoby zapobiegania i leczenia.

W tym roku borykamy się z zagrożeniami jakie niesie za sobą Covid-19 – dla Głuchych jest to szczególnie groźne, gdyż mamy ograniczoną wiedzę co do tej choroby. Niestety nie wszystkie informacje podawane w telewizji są dla nas dostępne, gdyż bardzo mało programów jest tłumaczonych na język migowy. Powoduje to niepokój wśród Głuchych, a często zbyt wielki strach lub lekceważenie problemu.

Dzięki naszym warsztatom mieliśmy okazję poznać nowe informacje na temat zagrożenia Covid 19, pomigać o sposobach zapobiegania możliwości zarażenia, podzielić się wiedzą jak unikać niebezpieczeństwa w codziennym życiu i kontaktach z ludźmi. Kolejne zajęcia przedstawią Głuchym informacje na temat groźnych epidemii na świecie na przestrzeni wieków. Nasze prezentacje z tłumaczeniem na język migowy będzie można obejrzeć na stronie FB Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych oraz na platformie Youtube.

W imieniu członków Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych
Sylwia Cz.