Mapa strony

Głusi Mają Swoje święto

Data opublikowania: 24 października 2017

Autor:
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych
ODL:
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej
Grantobiorca:
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych

Międzynarodowy Dzień Głuchych obchodzony jest we wrześniu, jednak członkowie Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych dopiero teraz mogli uroczyście obchodzić swoje święto. Dzięki realizacji projektu „Tęczowe miganie” dofinansowanemu ze środków „Działaj Lokalnie” – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanemu przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej przy wsparciu Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Banku Spółdzielczego w Skoczowie oraz gmin: Chybie, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła możliwe było zorganizowanie naszej skromnej imprezy.  Spotkanie przy kawie, pysznej wuzetce i cieszyńskich kanapkach będzie miło wspominane aż do następnego Dnia Głuchych. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną, która przypomniała nam o wszystkich wydarzeniach, warsztatach i miłych zajęciach członków Stowarzyszenia w 2017 roku.

Bycie osobą głuchą jest bardzo trudne. Dane szacunkowe podają, iż na świecie problemy ze słuchem ma około 500 mln osób, a w Polsce jest takich osób ok. 900 tysięcy. W świecie ludzi słyszących mamy utrudniony dostęp do codziennych informacji, co stanowi dla nas często ogromną barierę. Brak pracy, brak możliwości powiedzenia co się chce, poczucie wyobcowania spowodowane brakiem normalnego kontaktu z ludźmi słyszącymi, to nasza codzienność. Niewiele osób słyszących potrafi porozumiewać się w języku migowym, co dodatkowo zamyka nas w bardzo wąskim kręgu. Niestety nie tylko codzienne kontakty są dla nas ograniczeniem, dotkliwe jest również załatwianie spraw w urzędzie, na policji, a nawet płacenie domowych rachunków. Niejednokrotnie barierę nie do przebycia stanowi wizyta u lekarza.

Naturalnym językiem migowym głuchych jest Polski Język Migowy (PJM) jednak często w szkołach czy w telewizji posługują się Systemem Języka Migowego (SJM), który jest uproszczoną wersją języka polskiego. Pozbawia nas to w sposób znaczący możliwości rozumienia tego co się dzieje w świecie i wokół nas.

Święto Głuchych obchodzone jest już od 1958 roku, a jego celem jest zwrócenie uwagi polityków, władz i społeczeństwa na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają.

Nasze Stowarzyszenie też ma swoje problemy i swoje osiągnięcia. Największą naszą porażką jest brak własnego lokalu, to już kolejny rok musimy korzystać z udostępnionych czasowo pomieszczeń. Jednak brak „swojego kąta” nie przeszkadza nam w działaniu. Rok 2017 jest pod tym względem wyjątkowy. Realizujemy aż 9 projektów, na które otrzymaliśmy ponad 20 000,00 zł dofinansowania z różnych źródeł. Burmistrz Miasta Skoczowa, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Fundacja PKO BP, Samorząd Województwa Śląskiego, Program „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej,  minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – to wszystko nasi tegoroczni sponsorzy. To dzięki otrzymanym z tych instytucji środkom finansowym członkowie Skoczowskiego Stowarzyszenia Głuchych mogli pojechać na wycieczkę do Wieliczki, zwiedzać zabytki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wygrzewać się w wodach termalnych basenu Tropikana w Wiśle i mieć wiele interesujących zajęć z instruktorami. Wzbogaciliśmy się również o nowy, wspaniały sprzęt – komputery, aparat fotograficzny Canon, kamera cyfrowa, kije Nordic Walking.

Realizacja takich projektów nie jest prosta – Stowarzyszenie musi posiadać tzw. wkład własny, co niekiedy przekracza nasze możliwości finansowe a drobiazgowe rozliczenia i sprawozdania spędzają nam sen z powiek. Jednak dajemy radę!! Najważniejsze dla nas jest to, że tworzymy własną społeczność, która wspólnie zmaga się z codziennymi problemami osób głuchych, ma swoje radości i swoje smutki. Tylko razem możemy coś osiągnąć i pokazać, że Głuchy też potrafi!!