Mapa strony

Głaz Kochanków W Łambinowicach

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Daniel Podobiński
ODL:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Trwają prace nieformalnej grupy senioralnej przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach nad reaktywowaniem zapomnianej legendy o „Głazie kochanków” nieopodal Szadurczyc w gminie Łambinowice. Głaz upamiętnia uczucie dwojga przedwojennych mieszkańców Szadurczyc: Ingrid i Hansa. Po II wojnie historia została zapomniana. Dzięki projektowi „Działaj lokalnie” głaz został ponownie ustawiony (wcześniej był przewrócony), wyczyszczony. Zostanie opracowana publikacja a przy miejscu zamieszczone będą tablice informacyjne.