Mapa strony

Gala 2018 W Lubawce.Podsumowanie Programu Działaj Lokalnie

Data opublikowania: 25 marca 2019

Autor:
Bożena Pełdiak
ODL:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

26 lutego 2019r. w Domu Kultury w Lubawce odbyła się Gala Programu Działaj Lokalnie, która była okazją do podsumowania wszystkich zrealizowanych w X edycji Programu projektów. Gala stanowiła okazję do spotkania się:  realizatorów, władz gmin, sponsorów i mediów.

W trakcie Gali pokazano krótki film opowiadający o wszystkich projektach zrealizowanych w 2018 r., a realizatorzy podzielili się wrażeniami o najważniejszych efektach swoich projektów.
ODL „Granica” przygotował również prezentację obrazującą  efekty projektów w 2018 roku w liczbach oraz historię Programu Działaj Lokalnie na naszym terenie od 2006 r.
Począwszy od 2006 r., wartość zrealizowanych 153 projektów to kwota 1.066.300 zł.

Galę uświetnił spektakl pt.: „Królewskie sny” Kabaretu NTSP wraz z dziećmi i młodzieżą z Lubawki. Spektakl był efektem projektu zrealizowanego w ramach tej edycji  Działaj Lokalnie.

Ponadto, obejrzeliśmy fragment filmu pt. „Szymrych” opowiadający historie osób, które przybyły po 1945 roku do  Chełmska Śląskiego.

W 2018 roku, w ramach „Działaj Lokalnie” zrealizowano 13 bardzo różnorodnych inicjatyw lokalnych na terenie gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.

Realizatorzy to: 8 organizacji pozarządowych i 5 grup nieformalnych. Projekty obejmowały bardzo różnorodne tematy: zagospodarowanie przestrzeni publicznej; upiększanie miejscowości; promocja turystyki, sportu, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa. Wszystkie działania cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności i władz samorządowych.

Autorzy zdjęć: MGOK w Lubawce