Mapa strony

Festiwal Kapel I Zespołów Śpiewaczych Stara Błotnica 2018

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Urszula Kucharczyk
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych
Grantobiorca:
Stowarzyszenie "Kobiety dla Starej błotnicy"

W dniu 17 czerwca 2018 roku w Starej Błotnicy odbył się „Festiwal Kapel i Zespołów Śpiewaczych Stara Błotnica 2018”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy”, a jej głównym celem była podtrzymywanie i szerzenie kultury ludowej. Podczas Festiwalu swoje muzyczne umiejętności zaprezentowało 18 kapel i zespołów ludowych. Wystąpiły również dzieci ze szkół z terenu gminy Stara Błotnica, a na zakończenie zagrał i zaśpiewał zespół „Let’s Play”. Organizacja tego wydarzenia pokazała ciekawy sposób spędzania wolnego czasu w atmosferze ludowych zabaw. Publiczność bardzo chętnie bawiła się w rytmie oberków, mazurków i polek. W Festiwalu uczestniczyło ok. 700 osób. Kolejnym etapem projektu był występ dzieci i młodzieży szkolnej podczas Festynu Dożynkowego w Starej Błotnicy w dniu 9 września 2018 roku.