Mapa strony

ETNOkreacje – Nowe Inspiracje

Data opublikowania: 16 września 2019

Autor:
Małgorzata Siegień
ODL:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Realizowany w Orli projekt „ETNOkreacje – nowe inspiracje” przez Fundację na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz  integracji społecznej FUTURUM, skierowany jest do całej lokalnej społeczności. Działanie ma na celu przybliżenie uczestnikom projektu tajników szycia na maszynie oraz wzornictwa ludowego charakterystycznego dla Podlasia.

Uczestnicy projektu odwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, w którym uczestniczyli w warsztatach z historii lnu oraz etnodizajnu. Były to bardzo inspirujące zajęcia. Zdobytą podczas nich wiedzę uczestnicy wykorzystają podczas zbliżających się warsztatów krawieckich. W ramach działania został ogłoszony konkurs krawiecki, na który zgłoszone zostały 4 piękne maskotki. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 7 września podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Orli.

Dzięki hojności ludności lokalnej udało się również zebrać bele płótna lnianego, tkanego na krosnach. Zostaną one wykorzystane podczas warsztatów krawieckich. Przed uczestnikami projektu jeszcze warsztaty krawieckie, wydanie kalendarza ze wspomnieniami z projektu oraz wielki finał czyli pokaz mody, który odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Orli.