Mapa strony

Działka Rekreacyjna Nad Jeziorem Tumiańskim Dobrem Wspólnym Mieszkańców

Data opublikowania: 22 grudnia 2017

Autor:
Maciej Wąsik
ODL:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Stowarzyszenie „Dwa Jeziora” w Tumianach,  już po raz drugi otrzymało dotację na realizacje projektu „Dalsze zagospodarowanie działki wiejskiej, jako miejsca rekreacji, promowania aktywności fizycznej” w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2017” w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Południowa Warmia”. W tym roku pozyskane środki pozwoliły nam na zakup i montaż grilla, nowej tablicy informacyjnej, położenie polbruku i obsadzenie  terenu zielenią. Mieszkańcy Sołectwa Tumiany czynnie uczestniczą w pracach związanych z realizacja projektu, pracami porządkowymi, koszeniem terenu.

Działka rekreacyjna położona centralnie we wsi Tumiany z dostępem do jeziora, jest miejscem wypoczynku, kąpieli, uprawiania sportów wodnych, wędkowania dla coraz szerszej rzeszy osób. Korzystają z tego urokliwego miejsca nie tylko mieszkańcy Sołectwa ale również z Barczewa i okolic, turyści oraz goście. W tym roku gościliśmy zespół muzyczny Wolfy z Niemiec. Którzy przejeżdżając przez naszą wieś zostali urzeczeni pięknym widokiem, kontaktem z przyrodą. W ramach podziękowania za ciepłe przyjęcie urządzili koncert dla mieszkańców. Potraktowaliśmy ich pobyt, jako reklamę, promocje naszego regionu, również przekazaliśmy im informację, że teren został zagospodarowany przez społeczeństwo Sołectwa ze środków pozyskanych z Funduszu Sołeckiego i Grantu „Działaj Lokalnie X”. W czasie wakacji wielu mieszkańców, gości, turystów korzystało z kąpieli wodnych i słonecznych, grało w piłkę, dzieci stawiały różne „budowle” z piasku. Nawet teraz pomimo zimowej aury zapraszamy wszystkich do Tumian, można rozpalić ognisko, zrobić grilla, poobserwować przyrodę, wybrać się na spacer.