Mapa strony

Działamy Lokalnie I Ekologicznie W Dolinie Stobrawy.

Data opublikowania: 25 marca 2022

Autor:
Ewa Tabędzka
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Realizując Program Działaj Lokalnie i Ekologicznie jako Ośrodek Działaj Lokalnie podjęliśmy zintensyfikowane działania zmierzające do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i poprawy jakości życia w zakresie ekologii.

Powołaliśmy Radę Przyrodniczą w skład której weszli lokalni przyrodnicy, aktywiści i specjaliści w dziedzinie ekologii, przedstawiciele trzech nadleśnictw (Olesno, Kluczbork, Kup) oraz przedstawiciel Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Działalność Rady polegała na analizie aktualnych tematów związanych z ekologią i ochroną przyrody i wypracowywaniu sposobów na poprawę aktualnego stanu. Członkowie Rady pełnili funkcję ekspercką i doradczą w przygotowywaniu i realizowaniu społecznych projektów proekologicznych. Zorganizowaliśmy spotkanie inaugurujące działalność Rady Przyrodniczej, które było przestrzenią do konstruktywnej dyskusji i zebrania pomysłów na ekologiczną kampanię edukacyjną i promocyjną.

Przeprowadzenie konkursu grantowego poprzedzone było kampanią informacyjną w mediach społecznościowych oraz cyklem spotkań informacyjnych i warsztatów kreowania pomysłów.

Podczas spotkań informacyjnych omawialiśmy aktualne problemy i zagrożenia ekologiczne, zaprezentowaliśmy założenia oraz cel konkursu, przekazaliśmy informacje dotyczące aplikowania o środki. Warsztaty kreowania pomysłów miały na celu pobudzenie wyobraźni, zainicjowanie powstawania niestereotypowych rozwiązań, wywołanie dyskusji na temat różnych możliwości działań ekologicznych.

Przez cały okres trwania naboru wniosków, wnioskodawcy mogli korzystać z doradztwa i konsultacji prowadzonych przez pracowników naszego stowarzyszenia, w szczególności przez koordynatora projektu oraz ze wsparcia merytorycznego udzielanego przez członków Rady Przyrodniczej.

Oceną wniosków i sformułowaniem listy rankingowej w konkursie zajęła się komisja grantowa, która w naszym ODL odpowiadała za ocenę i wybór wniosków do dofinansowania w konkursie „Działaj Lokalnie”. Funkcję doradczą dla Komisji pełniła Rada Przyrodnicza.

W ramach konkursu  wpłynęło 5 wniosków. Komisja przyznała dofinansowanie 4 Wnioskodawcom.

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice – Zielony zakątek – 3 000,00

Koło Gospodyń Wiejskich „Kasjopejki” w Skałągach – Otwórz oczy na zielone! – 3 000,00

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona – Mysiowieżowy Ogród Permakulturowy – 2 100,00

Stowarzyszenie Opowiadamy – Przenieś śmieci – 900,00

Z realizatorami projektów wybranych do dofinansowania zostały podpisane umowy dotacji. Otrzymali oni także wsparcie merytoryczne i organizacyjne na każdym etapie realizacji projektów, korzystali z doradztwa i konsultacji. Realizacja projektów była monitorowana na bieżąco przez koordynatora. Wspieraliśmy również promocyjnie realizowane projekty.

Przez cały okres realizacji zadania prowadziliśmy kampanię promocyjną, mającą na celu edukację ekologiczną mieszkańców naszego obszaru. Upowszechnialiśmy także rezultaty realizowanych projektów.

Wiele działań jest kontynuowanych po ich zakończeniu oraz wpisuje się na stałe do kalendarza wydarzeń w organizacjach z czego jesteśmy dumni.