Mapa strony

Działają Loklanie Na Okrągło Przy Ognisku W Barninie

Data opublikowania: 18 września 2018

Autor:
Anna Naszydłowska
ODL:
Fundacja Nauka dla Środowiska
Grantobiorca:
grupa nieformalna reprezentowana przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino

Dzięki Programowi „Działaj lokalnie” został zrealizowany projekt „Na okrągło przy ognisku” w Barninie.

Grupa realizatorów to gł. mieszkańcy gminy Będzino z sołectwa Będzinko z miejscowości Będzinko, Barnin i Zagaje. Są to osoby, którym zależy na rewitalizacji terenu. Łączy ich wspólny cel zadbania o to dobro wspólne jakim jest przestrzeń publiczna do użytku mieszkańców.

Projekt zakładał rewitalizację terenu przy świetlicy wiejskiej w Barninie przede wszystkim poprzez wykonaną pracę w celu uporządkowania zieleni, wykorzystanie zasobów rzeczowych w celu jego częściowego wyposażenia oraz wykorzystanie niniejszej dotacji na zakupy w celu doposażenia miejsca w nowe elementy.

Mieszkańcy wakacyjne wieczory spędzali na wspólnej pracy. Efekty działania mieszkańców były widoczne już po pierwszych spotkaniach.

Teren, który był porośnięty krzewami i drzewami owocowymi został wyczyszczony, wyrównany, została posiana trawa. Stare elementy dostały nowe życie po oszlifowaniu i pomalowaniu. Powstało palenisko. Spotkania dały możliwość bliższego poznania się mieszkańców w innych warunkach, odnowiły i zacieśniły sąsiedzkie znajomości.

Przed mieszkańcami jeszcze sporo pracy, ale efekty programu są już dziś widoczne.