Mapa strony

Działaj Lokalnie X – 2018 W Powiecie Płockim – Ogłoszenie

Data opublikowania: 6 kwietnia 2018

Autor:
Dariusz Winiarski
ODL:
Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków do 03 maja 2018r.

Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 15 maja 2018r. – 15 listopada 2018r.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 81 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach:
Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice Miastach: Gąbin, Drobin, Wyszogród i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na – system.dzialajlokalnie.pl

Regulamin na stronie www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie