Mapa strony

Działaj Lokalnie Na Wzgórzach Dalkowskich!

Data opublikowania: 12 kwietnia 2019

Autor:
Bożena Skoczeń
ODL:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Moment na który czekało wielu mieszkańców Wzgórz Dalkowskich 🙂

Startujemy z kolejną edycją Programu Grantowego Działaj Lokalnie.

Termin składania wniosków: 10 maja 2019r.

Harmonogram 3-6 miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 lipca 2019r. – 31 grudnia 2019r.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 77.000,00zł

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:

  1. mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Otyń, Polkowice, Radwanice, Szprotawa, Żukowice
  2. planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W bieżącym konkursie „Działaj lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

 

Wnioski należy składać poprzez generator

http://system.dzialajlokalnie.pl

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie na nie odpowiemy!

ODL Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Partnerami wspierającymi program Działaj lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich jest 12 gmin z terenu Wzgórz Dalkowskich: Jerzmanowa, Gaworzyce, Radwanice, Grębocice, Żukowice, Polkowice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Brzeźnica, Kożuchów i Niegosławice.