Mapa strony

Działaj Lokalnie I Ekologicznie W Krainie św. Anny

Data opublikowania: 22 listopada 2022

Autor:
Sandra Koźba
ODL:
Stowarzyszenie Kraina św. Anny

W ramach ścieżki tematycznej Działaj Lokalnie i Ekologicznie w Stowarzyszeniu Kraina św. Anny realizowanych jest 5 projektów. Część beneficjentów rozpoczęła już realizację projektów. Do realizacji wybrane zostały najlepsze zgłoszone projekty i są one bardzo różnorodne.

Począwszy od zdrowego żywienia i ekologii w domu, poprzez danie drugiego życia zbędnym przedmiotom i stworzenie ścieżki sensorycznej wraz z nasadzeniami przy wiacie rekreacyjnej. Wszystkie projekty są ciekawe i inspirujące, a pomysły naszych grantobiorców wciąż nas zaskakują.