Mapa strony

Działaj Lokalnie 2018 W Krainie Szlaków Turystycznych

Data opublikowania: 10 lipca 2018

Autor:
Natalia Szczepańska-Zych
ODL:
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” do Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania wpłynęło 17 projektów, z czego 7 uzyskało dofinansowanie.

Komisja Grantowa, w skład której weszło 6 osób reprezentujących różne środowiska, oceniała projekty pod względem kryteriów, które zakładają głównie osiągnięcie dobra wspólnego definiowanego jako „..wartości, z której mogą korzystać bez ograniczeń wszyscy członkowie danej społeczności, ale też wszyscy są za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. A to oznacza, że aby dobro wspólne stworzyć, należy ze sobą współpracować”.

Uroczyste podpisanie umów grantowych nastąpiło w dniu 26 czerwca 2018 r.  w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Następnie odbyło się szkolenie dla tegorocznych realizatorów projektów. Realizatorzy otrzymali pakiet niezbędnych informacji związanych z prawidłową realizacją swoich projektów.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów naszego lokalnego konkursu grantowego, tj. KORMORAN Hotel *Resort & Spa, Ośrodek Wypoczynkowy LAGUNA, Auto Crew JURUĆ, Biuro Rachunkowe BEATA DOKURNO, BIURO PODRÓŻY BIKEPROTOUR.PL, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim/Oddział Sulęcin.

Wybranym do dofinansowania organizacjom gratulujemy i życzymy udanej realizacji projektów.