Mapa strony

Druga Edycja Konkursu W Powiecie Sochaczewskim Rozstrzygnięta!

Data opublikowania: 24 lipca 2017

Autor:
Ewa Prengowska
ODL:
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie,  wesprze małymi dotacjami  7 projektów złożonych w tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie.

Warsztaty lepienia gliny, spływy kajakowe, plenery malarskie, warsztaty wytwarzania powideł, serów holenderskich i pozyskiwania miodu oraz Festiwal Powideł „Olenerfest”, a także inicjacja zespołu i wydanie śpiewnika piosenek ludowych, spotkania przy grach planszowych czy zajęcia praktyczne ciekawych zawodów to propozycje działań organizacji i grup nieformalnych zgłoszone w ramach tegorocznego naboru w konkursie „Działaj Lokalnie”. Złożone w konkursie wnioski oceniane były dwuetapowo. Wszystkie przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną komisję. Każdy z członków komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu wszystkie projekty były dodatkowo omawiane i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości.

Wsparcie w tegorocznej edycji konkursu otrzymały wnioski z następujących gmin: Teresin, Iłów, Sochaczew, Miasto Sochaczew, Rybno.

Lista zwycięzców:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej: Potęga Tradycji,
  • Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie: Organizacja cyklicznych spotkań planszówkowych w Sochaczewie,
  • Stowarzyszenie ,,KAJAKOWCY SOCHACZEWA”: Bzura naszym skarbem – edukacja i integracja nad rzeką,
  • Grupa Nieformalna Klub Seniora: ,,Odkrywanie nieznanych”,
  • Grupa Nieformalna Szkolni LIDERZY: Zawodowcy na start!,
  • Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom: ,,Jesienne plenery malarskie”,
  • Nieformalna Grupa ,,Mokosz”: Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny przedmiotów codziennego użytku.

Nabór wniosków trwał od 20 maja do 20 czerwca 2017 roku. Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i indywidualnemu doradztwu, udało nam się dotrzeć do wielu zainteresowanych konkursem organizacji oraz grup nieformalnych działających w powiecie sochaczewskim. Wyłonione i nagrodzone projekty realizowane będą w okresie od połowy lipca 2017 do końca grudnia 2017 roku.

Środki na rzecz realizacji konkursu pochodzą z pieniędzy Programu Działaj Lokalnie. Wspierają nas również POPPS (1% podatku), firmy, samorządy i osoby prywatne z terenu powiatu sochaczewskiego.