Mapa strony

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH W POWIECIE DĘBICKIM W RAMACH „DZIAŁAJ LOKALNIE” – EDYCJA 2018

Data opublikowania: 16 maja 2018

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego po raz kolejny mogą pozyskać dotację do 6.000 zł na swoje pomysły w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnymi partnerami. Wnioski do 5 czerwca 2018 roku, przyjmuje funkcjonujący na terenie powiatu dębickiego Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – który tegoroczną edycję realizuje w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. i OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.

Program Działaj Lokalnie realizowany jest w powiecie dębickim od 2010 roku – od jego początku zrealizowano już ponad 115 inicjatyw – „Program Działaj Lokalnie to wsparcie tych działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Łącznie z tegoroczną edycją odbyło się ponad 115 projektów, których wartość dofinansowania wynosi 495 tys. zł. Działaj Lokalnie zgodnie ze swoim hasłem wyzwala wśród mieszkańców społeczną energię do działania i tak jest również na terenie naszego powiatu. Dotychczasowe działania pokazały jak duży potencjał i energia jest wśród naszych mieszkańców i organizacji pozarządowych” – informuje Zbigniew Nosal – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, które mogą być realizowane od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Łączna pula do podziału w roku 2018 to 55.000 zł. Więcej informacji oraz regulamin konkursu odnaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – www.dkb.info.pl – w zakładce: Ośrodek Działaj Lokalnie – Działaj Lokalnie – edycja 2018.