Mapa strony

Domachowo Wielu Pokoleń

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Joanna Jakubiak
ODL:
Stowarzyszenie DZIECKO

To miejscowość wielu pokoleń. Domachowo (powiat gostyński)  świętowało 725-lecie. Była to okazja do przybliżenia historii wsi, a także wspólnej zabawy i kultywowania tradycji biskupiańskiej.

Mieszkańcy Domachowa obchodzili uroczyście 725-lecie swojego sołectwa. Z tej okazji zorganizowany został przez grupę nieformalną “Dla Domachowa” festyn zatytułowany “Domachowo wielu pokoleń”. I rzeczywiście na imprezie nie zabrakło atrakcji dla żadnej z grup wiekowych.
Wydarzenie rozpoczęła msza św. w intencji mieszkańców, po niej zaś korowód prowadzony ulicami wsi przez Biskupian przemaszerował na boisko wiejskie. Festyn ze sceny otworzył sołtys Bogdan Pawlak, odczytując akt lokacji wsi na prawie niemieckim wydany w 1293 roku przez biskupa poznańskiego Jana Gerbicza. Na podstawie tego właśnie dokumentu 725 lat temu Domachowo przyjęło układ przestrzenny nazywany owalnicą, który zachował się i widoczny jest do dziś.
Historia miejscowości przybliżana była mieszkańcom i gościom ze sceny pomiędzy występami artystycznymi, a tych było niemało. Swój program zaprezentowali przedszkolacy z Punktu Przedszkolnego “Michałek” w Domachowie, Grupa Teatralna “Na Fali”, Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic oraz zespoły Cztery Mile Lasu i Sweet Boys. Poza sceną zaś obejrzeć można było pokazy sztuk walki, wystawę maszyn rolniczych czy też wystawę “Domachowo wczoraj i dziś”, na której współczesne zdjęcia Domachowo zestawiono z archiwalnymi. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Sweet Boys, grającym na scenie na boisku oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w wykonaniu Biskupian grających w budynku świetlicy wiejskiej.

Projekt “Domachowo wielu pokoleń” dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.