Mapa strony

Rok Dla Gródka – Zwiedzanie Elektrowni Wodnej

Data opublikowania: 16 września 2019

Autor:
Anna Urban
ODL:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

W ramach programu „Działaj Lokalnie 2019” w powiecie Świeckim po raz pierwszy grant uzyskało Koło Gospodyń Wiejskich „Gródeckie-babeczki.pl”. Ostatni miesiąc był dla nich czasem prac na skwerze w Gródku organizowanych w ramach projektu „Rok dla Gródka” oraz pierwszego zaplanowanego wydarzenia tj. zwiedzania Elektrowni Wodnej.

Oba wydarzenia już na wstępie otrzymały w Gródku miano „historycznych” z powodu ogromnej frekwencji. W zwiedzaniu Elektrowni Wodnej brało udział prawie 100 osób. Tak liczna grupa musiała zostać podzielona na dwie mniejsze, które zwiedzały elektrownię o dwóch różnych godzinach. Wycieczka okazała się cennym przeżyciem. Mieszkańcy wysłuchali ciekawych opowieści miejscowego przewodnika, poznali historię elektrowni i dowiedzieli się jak działa. Zwiedzili też wnętrze, w którym oprócz maszynerii znajduje się salka pamięci z ciekawymi eksponatami związanymi nie tylko z elektrownią, ale również sąsiadującą z nią dawną Fabryką Grzejników w Gródku.